Garantujemo

   Pisana garancija godinu dana ili 10000km koja obuhvata motor ( bez   pratećih agregata ) i menjač. Garantujemo tehničku ispravnost vozila, poreklo vozila  i da vozila nisu havarisana. 

Uvoz je isključivo iz Francuske, u pitanju su vozila sa lizinga, održavana redovno, u ovlaštenim servisima.
 

Za svako prodato vozilo:
- garancija na kilometražu

- besplatan tehnički pregled 


Dozvoljavamo sve vrste provera tehničke ispravnosti vozila i uvozne dokumentacije.

KREDITI

 Posebna pogodnost je kupovina automobila na kredit ili lizing (odnosi se isključuvo na vozila u čijem opisu stoji mogućnost kreditiranja). U proteklih 19,5 godina, uspešno su realizovani krediti i lizng ugovori preko većine banaka i lizing kuća u Srbiji.

Od nas možete dobiti profakturu za izabrano vozilo, sa kojom odlazite u Vašu banku ili izabranu lizing kuću. Ako ste ispunili sve potrebne uslove koje od vas banka ili lizing kuća zahteva, banka ili lizing kuća nama prebacuje novac za vozilo, a Vas zadužuje za odgovarajuće rate.

 

POSEBNA PONUDA jesu krediti za kupovinu naših vozila, a u saradnji sa RBA Bankom i OTP bankom. 

 

RBA BESKAMATNI KREDIT: moguće je aplicirati za kredit u iznosu do 3000 Eura, sa rokom otplate do 42 meseca, sa ZAISTA kamatnom stopom od 0% !!! Nije neophodno prebacivanje ličnog dohotka u RBA banku, nema troškova obrade kredita, nije potrebno kasko osiguranje, nema skrivenih troškova.

U slučaju kada se kompletna procedura sprovodi u našim prostorijama (bez odlaska u Banku), ne plaća se ni mesečno održavanje namenskog računa ( 290 din. mesečno ), ne plaća se menica ( 50 din. ), niti trošak provere u Kreditnom Birou ( 246 din ). 

Primer: auto koji želite košta 5000 Evra, učešće jeste 2000 Evra, kreditirana suma je 3000 Evra. Kredit bez kamate znači da se zaduženje od 3000 deli na 42 jednake rate od po 71.43 Evra, koje uplaćujete po srednjem kursu NBS, 5. ili 20. dana u mesecu, 42 meseca x 71.4 = 3000 Evra.

 

Kredit indeksiran u EUR

Auto krediti indeksirani u evrima sa promenljivom  kamatnom stopom

 

Valuta: RSD indeksiran u EUR

Kriterijum za indeksiranje: indeksiran u EUR

Iznos kredita: 1.000 EUR – 35.000 EUR

Učešće: minimalno 30%

Nominalna kamatna stopa:varijabilna 5,19% (5,544 +3M Euribor)

Period otplate: 6 meseci – 84 meseca

Trošak obrade zahteva: 2,5%

Prevremena I delimična otplata: 0%

Vrednost Euribor-a se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

Kredit u RSD:

Vrsta kredita: Auto kredit u dinarima za kupovinu polovnog automobila

Valuta kredita: RSD

Kriterijumi za indeksiranje: Nema kriterijuma za indeksiranje

Iznos kredita: 200.000 – 2.500.000 RSD

Period otplate: 84 meseca

Nominalna kamatna stopa :

    o za klijente sa zaradom u Banci: varijabilna 7,9% (6,03 + 3M Belibor)

    o za ostale klijente: varijabilna 9,9% (8,03 + 3M Belibor)

Finansiran trošak obrade kredita : 1.5%

Prevremena otplata : 0%

Vrednost Belibora se ažurira svakog prvog radnog dana u mesecu koji predhodi narednom kalendarskom tromesečju, a primenjuje se od prvog dana za kalendarsko tromesečje.

 

 

Ukoliko imate nedoumice, ili bilo kakva pitanja u vezi ovih kredita, slobodno nam se obratite.